Our sales partner in Vietnam

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Contact data

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Địa chỉ: Đường D1+N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Distribution for:

Vietnam, Myanmar, Thailand
Phone +842743879145
E-Mail nguyen.nhat@thuannhat.com.vn