Nuestro socio comercial en Vietnam

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Datos de contacto

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Địa chỉ: Đường D1+N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Distribución para:

Vietnam, Myanmar, Thailand
Teléfono +842743879145
Correo electrónico nguyen.nhat@thuannhat.com.vn