Notre partenaire commercial en Vietnam

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Données de contact

THUAN NHAT ELECTRIC AUTOMATION CO,. LTD

Địa chỉ: Đường D1+N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương

Distribution pour:

Vietnam, Myanmar, Thaïlande
Téléphone +842743879145
E-Mail nguyen.nhat@thuannhat.com.vn